Статьи на тувинском языке

Здесь буду писать статьи на разные темы, в основном учение Майтреи "Агни Йога", переведенное на тувинский язык.

Изображение Будды

Бо чүүлге бурган бар бе, Шамбала деп чүл ол, буддизм болгаш Шамбаланың бурганнарының өөредииниң дугайында, база бистиң хүн системазының планеталарынга болгаш Черге амыдыралдың тывылганының дугайында, карма болгаш кижиниң назынының хуусаазының дугайында бижип көрейн. Буддизм шажыны - анаа-ла кижилерниң чогаадып алган чүүлү бе, азы ол эртем бе, азы чүл?

Дальше

  • 1
  • 2

Сообщение